Vyhledávání

Účetní program Money S4 Premium pro 5 PC

Účetní program Money S4 Premium pro 5 PC
Akční nabídka
Kód produktu: AD69
Cena bez DPH: 67 780,00 Kč
Cena s DPH: 82 013,80 Kč

Cena obsahuje serverovou licenci a licenci pro 5 uživatelů Money S4. Cena neobsahuje licenci SQL serveru, implementační studii, ani nasazení systému. Licence není možno koupit samostatně, bez implementace autorizovaným partnerem! 

Moduly Money S4

Money S4 je "modulární systém", implementovaný na míru zákazníkovi. To znamená, že ze širokého sortimentu nabízených modulů si vyberete ty, které využijete ve vaší společnosti, a naši technici je případně dále přizpůsobí vašim potřebám. Získáte tak dvě výhody najednou: neplatíte zbytečně za něco, co nebudete využívat (každý modul je zpoplatněn samostatně) a ve vaší účetní agendě vám nebudou překážet nepoužívané části systému.

Architektura Money S4 se řídí logikou "metadat". V jejich rámci jsou definovány veškeré základní operace s účetními informacemi (které zadává běžný uživatel) - práce se seznamy, vyhledávání, přebírání informací apod. Pro techniky společnosti CÍGLER SOFTWARE a jejich obchodní partnery je k dispozici tzv. metadatamanager, který je schopný konfigurovat a vytvářet další vazby a funkčnosti systému. Pomocí definice nových metadatových struktur lze snadno a rychle vytvořit zcela nové moduly, které si ale bezezbytku zachovávají běžný design a stejnou základní funkčnost, jako ostatní moduly Money S4.

 

Dostupné moduly Money S4

spolu se základním popisem.

Účetnictví

 • vedení podvojného účetnictví, evidence DPH a tvorbu výstupů na základě požadavků legislativy
 • seznam údajů z veškerých evidencí, provázaných s modulem
 

Majetek

 • evidence dlouhodobého i krátkodobého majetku
 • rozsáhlé možnosti odpočtu leasingového majetku

Fakturace

 • evidenci veškerých typů faktur vydaných i přijatých.
 

JetWEB S4

 • aplikace pro tvorbu webové prezentace a správu internetového obchodu
 • přímá návaznost do systému
 • provázanost MoneyS4 s dalšími zákaznickými řešeními

Adresář

 • evidence zákazníků včetně jejich věrnostních slev, dodavatelů a obchodních partnerů i dalších osob a společností.
 • snadný export dat do dalších modulů (faktur, skladů, objednávek apod.)
 

Target S4

 • mzdové účetnictví
 • komplexní řízení lidských zdrojů
 • organizování výchovy a vzdělávání zaměstnanců

Sklady

 • katalog veškerých obchodovaných předmětů a služeb
 • vytváření logických i fyzických skladů
 

Datev Balance

 • výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů
 • komplikované závěrkové operace včetně cash flow bez problému
 • česká, slovenská a německá legislativa, standardy IFRS

Ceníky

 • definice cen a jejich přiřazení položkám v Katalogu
 • export cen do faktur, skladů, objednávek apod.
 

TaxEdit

 • nadstandardní komfortní správa daňových formulářů
 • zpětnovazební kontrolní systém

Objednávky

 • zajištění předprodejní fáze obchodu
 • objednávky přijaté i vydané
 

Prodejna SQL

 • softwarová pokladna propojená s Money S4
 • výhodná podpora maloobchodního prodeje v malém butiku i rozsáhlém supermarketu

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.