Vyhledávání

Změny a novinky Money S3 verze 12.101

18.02.2012 12:27

Důležitá aktualizace pro ty, kdo zpracovávají v Money S3 mzdy

V tiskové sestavě Zaměstnanci/Tiskové sestavy/Daň z příjmů fyzických osob

se správně uvádí částka na řádku 2 "Úhrn povinného pojistného" i v případě, kdy si organizace dobrovolně navýšila odvod nemocenského pojištění o 1 % (tj. celkový odvod sociálního pojištění za zaměstnavatele byl 26 %). Do tiskové sestavy vstupuje pouze povinné pojistné ve výši 25 %.

V tiskové sestavě Zaměstnanci/Tiskové sestavy/Potvrzení o zdanitelných příjmech

se správně uvádí částka na řádku 6 "Úhrn povinného pojistného" i v případě, kdy si organizace dobrovolně navýšila odvod nemocenského pojištění o 1 % (tj. celkový odvod sociálního pojištění za zaměstnavatele byl 26 %). Do tiskové sestavy vstupuje pouze povinné pojistné ve výši 25 %.

V tiskové sestavě Mzdy/Tiskové sestavy/Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

se správně plní Část I., sloupec 4.

pozn.:
Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 12.100 (v distribuci od ledna 2012) a verzí 12.101 (v distribuci od února 2012)

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.