Vyhledávání

Změna termínů pro platby daní

08.10.2009 09:12

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177
Vystaveno: 6. 10. 2009

Od 1. listopadu 2009 dochází ke změně termínů pro platby daní.

V současné době jsme zvyklí při úhradách považovat za den platby:

  • u bezhotovostních převodů z účtů v České republice den, kdy došlo k odepsání peněžních prostředků z účtu,
  • u bezhotovostních převodů z účtů vedených v cizích měnách nebo v zahraničí den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně,
  • u hotovostních plateb v české měně den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo držitel poštovní licence hotovost převzala anebo ji přijal pracovník správce daně,
  • u hotovostních plateb v cizí měně, den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně.

Zákonem č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, dochází od 1. listopadu ke změnám v datu platby daní. Nově se již nerozlišuje, zda platba probíhá z účtu vedeného v České republice či v cizině, není podstatné zda se hradí v české či cizí měně.

Od 1. listopadu 2009 je za den platby považován:

  • u bezhotovostních plateb je to den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce daně, nebo
  • u hotovostních plateb je to den, kdy hotovost přijal pracovník správce daně.

Poskytovatel platebních služeb, u kterého je veden příslušný účet správce daně, je povinen poskytnout správci daně informaci o dni, kdy došlo k připsání částky na účet poskytovatele platebních služeb správce daně a o čísle účtu plátce nebo jeho jiném jedinečném identifikátoru.

Závěrem bych chtěl upozornit, že výše popsaná změna ve dni úhrady daní se bude týkat také plateb pojistného (zdravotního i sociálního) pouze s tím rozdílem, že se tak bude postupovat nikoliv od 1. listopadu 2009 ale až od 1. ledna 2010.

Zdroj CSW

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.