Vyhledávání

Vyšla nová verze Money S3 15.400

14.04.2015 18:03

Změny a novinky Money S3 verze 15.400

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí
15.300 (v distribuci od 30. 3. 2015) a verzí 15.400 (v distribuci od 15. 4. 2015)

Money

Možnosti a nastavení

Během načítání souboru hromadného příkazu k úhradě do FIO banky, docházelo k chybě vyvolané příliš dlouhou zprávou pro příjemce. Text se nyní ořezává na 35 znaků, tak aby podmínkám banky vyhovoval.

Homebankig / služba GEMINI formát (obecně)  - u této služby je možné nově nastavit formát čísla účtu na příkazech "číslo účtu doplňovat zleva nulami".  Pro GEMINI službu Raiffeisenbank je potřeba mít tuto volbu vypnutou, pro ostatní banky používající službu GEMINI naopak zapnutou.

V Nastavení uživatelské konfigurace / Ostatní / e-mail (export) je pro případ selhání odesílání e-mailů z Money S3 prostřednictvím rozhraní MAPI možné nastavit přímé odesílání pomocí aplikace Mozilla Thunderbird.

Účetnictví

DPH

Absolutní cesty k transformačním šablonám v konfiguraci Seznamu podání byly nahrazeny relativními cestami. Při obnově zálohy agendy do jiného umístění na disku tak odpadá nutnost přenastavení cest k transformačním šablonám.

Přehledy a tiskové sestavy

Do obou formulářů tiskové sestavy Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Saldo byla doplněna nová proměnná Název účtu.

Režie

Mzdy

Na Kartu pracovního poměru byla zavedena možnost v poli Daň z příjmů nastavit jen Srážkovou daň. Tuto možnost využijí jednatelé - daňový nerezidenti. Při odvodu jakékoliv výše srážkové daně, není nikdy uplatněna solidární daň.

Ostatní

Na Aktivní informační řádek za název agendy bylo doplněno IČ pro usnadnění identifikace používané agendy. IČ za název agendy je doplněn i na kartu Změna agendy a účetního roku pro lepší orientaci při výběru agendy.

Na kartě Money / Výběr agendy / Změna agendy a účetního roku je seznam agend setříděn vzestupně podle abecedy. Dále je umožněno vyhledávání v seznamu agend podle jejich názvu.

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.