Vyhledávání

Účetní centrála

03.07.2010 09:17

Nový modul pro Money S3 - Účetní centrála

Účetní centrála šetří práci a čas účetních a jejich klientů při práci s Money S3

Podle průzkumů si každá třetí účetní firma, účtující v Money S3, „přeťukává" doklady svých klientů do systému ručně. Je to nudná a neefektivní práce, která sebou nese riziko vnesení chyb a zpomaluje komunikaci mezi klientem a účetní firmou. S novým modulem „Účetní centrála" je možné vystavovat doklady na straně klienta a odesílat je do Money S3 v účetní firmě přes internet nebo na externím paměťovém médiu tak, že je může účetní firma okamžitě přečíst a účetně zpracovat, přičemž je jedno zda je vedena daňová evidence nebo podvojné účetnictví a zda mají klienti jednu nebo více provozoven, na kterých vystavují doklady. Stačí, když firma i klient používali Money S3 s aparátem „Účetní centrála".

Jak „Účetní centrála" funguje?

Zvolili jsme jednoduchou výměnu dat s minimálním rizikem ztráty informací bez ohledu na to, jaké agendy klient účetní kanceláře vede (fakturaci, sklady, objednávky a pod.) Od klienta se do účetní firmy (na centrálu) přenáší:

 • Faktury vydané i přijaté (skladové se přenesou bez vazby na sklad
 • Pokladní doklady příjmové i výdajové
 • Adresy obchodních partnerů
 • Seznamy účtů, předkontací, DPH, Zakázky, Činnosti, Střediska

Všechny uvedené doklady se po přenesení (lze zvolit, zda všechny doklady nebo jen nové) od klienta na centrálu uzamknou, aby je klient nemohl omylem nebo bez souhlasu účetního změnit. Po načtení údajů (i velké množství dokladů se načte za pár sekund, v případě velkých objemů dat maximálně za několik minut) můžete na centrále okamžitě údaje zpracovávat, rozúčtovat jejich nebo změnit zaúčtování, spárovat úhrady, zpracovat evidenci salda, DPH a pod. Z účetní centrály můžete (ale nemusíte) klientovi odeslat zpět informace o úhradách faktur.

V průvodci exportu dat na centrálu označíte rozsah dat, která chcete exportovat a tlačítkem Dokončit zahájíte vlastní přenos.

Způsob přenosu dat mezi centrálou a klientem

Data mezi moduly „Účetní centrála" a „Účetní klient" se přenáší pomocí přehledného průvodce přímo v Money S3. Je možné nastavit export dat s možností přenesení dat na externím paměťové médium (USB, DVD), odeslání na FTP server nebo odeslání e-mailem. Obdobně probíhá i import dat. Vše přehledně a jednoduše, jediným tlačítkem. Po dokončení přenosu je možné nechat si zobrazit přehled o množství přenesených dokladů. Pro technicky zdatnější a zvídavější uživatele ještě doplníme, že fyzický přenos dat probíhá v komprimovaném XML formátu.

V nastavení modulu lze zvolit, zda data pro export a import budete přenášet pomocí e-mailu, FTP nebo na externím médiu ve vybrané složce.

Jaké výhody přináší účetní centrála?

Účetní firmy ocení zejména:

 • jednoduchý a rychlý nástroj pro příjem primárních dokladů od klienta
 • omezení zdlouhavého pořizování a „přeťukávání" dokladů a také vyloučení nárazového pořizování dokladů
 • možnost využít FTP server popř. e-mail pro komunikaci s klientem namísto technicky a finančně náročných řešení typu provoz na terminal serveru
 • shodný styl práce s daty klienta bez nutnosti cokoli měnit - účetní firmy stále pracují se stejnou agendou klientů jako doposud

Výhody pro klienty:

 • klienti pořizují pouze primární doklady, účetnictví je ve správě účetní firmy
 • okamžitá zpětná vazba o úhradách provedených na účetní centrále a tedy i okamžitý přehled o vlastním hospodaření
 • odpadá nutnost dojíždění do účetní firmy či vzájemných návštěv a předávání podkladů v papírové formě
 • odpadá i nutnost přenášet zálohy kompletních agend mezi klientem a centrálou S3 a čekání na jejich zpracování na straně účetní firmy a přijetí zálohy zpět; exportovat a importovat data mezi klientem a centrálou lze kdykoli, bez přerušení práce

Ceny a licenční podmínky

Pokud jste účetní kanceláří nebo vedete účetnictví svým klientům, můžete si modul „Účetní centrála" dokoupit jednorázově v ceně 9 990 Kč bez DPH. Modul „Účetní centrála" v této ceně je platný pro všechny vaše licence. Modul Účetní klient v ceně 2 990 Kč bez DPH si zakoupí zákazník, který bude exportovat doklady pro účetní kancelář (Účetní centrálu). Modul „Účetní klient" je platný pro všechny licence registrované na zákazníka.

 Návod jak pracovat s modulem Účetní centrála.

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.