Vyhledávání

Srovnání Money S3, Money S4 a Money S5

30.09.2009 18:49

Bezpečnost dat

moneyS3

moneyS4

moneyS5

Základní přístupová práva k jednotlivým funkcím programu ANO ANO ANO
Role v přístupových právech a jejich přiřazování uživatelům NE ANO ANO
Možnost dvoustupňové autentifikace uživatele NE ANO ANO
Data uložená na serveru MS SQL 2005/2008 NE ANO ANO
Transakční zpracování dat NE ANO ANO
Využití bezpečnostních vlastností SQL serveru (mirroring, clustering, backuping atd.) NE ANO ANO
Přístupová práva s možností omezovat přístup až na konkrétní sloupec seznamu nebo záznam v kartě NE ANO ANO
Výběr přístupných agend NE ANO ANO

 

Obecné vlastnosti a GUI

moneyS3

moneyS4

moneyS5

GUI ve stylu MS Office ANO ANO ANO
Nastavení základních parametrů agendy/uživatele ANO ANO ANO
Přepínatelné uživatelské rozhranní do cizích jazyků (angličtina, němčina, slovenština, bulharština) NE ANO ANO
Uživatelské sloupce v tabulkách, vyhledávání a třídění podle nich NE ANO ANO
Vlastní pole v kartách s možností volby typu proměnné (text, číslo, datum apod.) NE ANO ANO
Předdefinované náhledy na data NE ANO ANO
Volitelně doprogramovatelné náhledy na data NE NE ANO
Možnost programování zákaznických modulů a funkcí NE NE ANO
Ukládání rozpracovaných dokladů (koncepty) NE NE ANO
Stromová struktura v seznamech pouze v některých ANO ANO
Přednastavení údajů pro každou větev stromové struktury NE ANO ANO
Zobrazování polohy a velikosti okna v seznamu NE ANO ANO
Fulltextové vyhledávání ANO ANO ANO
Třídění podle libovolného sloupce či libovolných více sloupců NE ANO ANO
Označování záznamů v seznamu max. 16 680 neomezeně neomezeně
Rychlé filtrování v libovolném sloupci ANO ANO ANO
Rychlé filtrování v libovolném sloupci či v celém seznamu NE ANO ANO
Kopírování obsahu buněk v seznamu NE ANO ANO
Seskupování filtrů do stromečkové struktury, definice operátorů mezi filtry NE ANO ANO
Možnost složených filtrů NE ANO ANO
Možnost libovolné vlastní definice filtračních podmínek NE NE ANO
Možnost definice podbarvení řádku, barvy a fontu písma v závislosti na hodnotě záznamu NE NE ANO
XML datová výměna předdefinovaná, jen v některých seznamech předdefinovaná, ve všech seznamech neomezená, ve všech seznamech
Časové rozlišení číselných řad NE ANO ANO
Schvalování dokladů NE NE ANO
Seznam rozpracovaných záznamů NE ANO ANO
Možnost současné práce s více doklady či záznamy NE ANO ANO
Automatické spouštění předem zadaných operací (dříve automatické akce) ANO ANO ANO
Plánování automatických akcí (pro WorkFlow) NE NE ANO
Připojené dokumenty jen u některých seznamů ANO ANO
Možnost uložení připojených souborů do databáze a jejich sdílení NE ANO ANO
Nastavitelné přebírání položek mezi libovolnými doklady NE NE ANO
Modifikace tiskových sestav jen design jen design design i zdroj dat
Export tiskových sestav do XML, CSV a PDF formátu ANO ANO ANO
Obecné exporty tiskových sestav do PDF, HTML, RTF, XLS, CSV, TXT, JPG a řady dalších formátů NE ANO ANO
Obecně nastavitelné zaokrouhlování NE ANO ANO
Zamykání polohy sloupců v seznamu pro přehlednější zobrazení NE ANO ANO
Rychlé doplnění textu při psaní v kartě z vázaného seznamu NE ANO ANO
Nastavení záložek a jejich zamknutí ANO ANO ANO

 

Adresář

moneyS3

moneyS4

moneyS5

Tři základní adresy v adresáři (obchodní, fakturační, provozovna) ANO ANO ANO
Načítání adres z rejstříku ARES, komunikace s databází VIES ANO ANO ANO
Hierarchie v adresáři (vazba matka/dcera) NE ANO ANO
Volitelná kontrola identifikačních údajů firem NE ANO ANO
Více bankovních spojení u jedné firmy ANO ANO ANO
Adresní klíče omezený počet ANO ANO
Rychlé adresní klíče ANO NE NE
Seznam zemí ANO ANO ANO
Seznam regionů (možnost vyhodnocování podle vlastních oblastí) NE ANO ANO
Přiřazení individuálního ceníku adrese NE ANO ANO
Přiřazení individuální slevy adrese ANO ANO ANO
Přiřazení individuální splatnosti adrese ANO ANO ANO
Vyhledávání adresy čtečkou čárového kódu (např. zákaznické karty) ANO ANO ANO
Přiřazení kreditu adrese ANO ANO ANO
CRM funkce v adresáři ANO ANO ANO
Prodejní košík ANO NE NE

 

Majetek

moneyS3

moneyS4

moneyS5

Evidence drobného majetku ANO ANO ANO
Evidence hmotného/nehmotného majetku ANO ANO ANO
Evidence leasingového majetku ANO ANO ANO
Uživatelská definice odpisových plánů NE NE ANO
Leasingový majetek v cizích měnách NE ANO ANO
Neomezený počet odpisových plánů NE NE ANO
Odepisování dle spotřeby kapacity NE NE ANO
Tisk inventárních štítků ANO ANO ANO
Zrychlené odepisování - mimořádné odpisy ANO ANO ANO

 

Mzdy

moneyS3

moneyS4

moneyS5

Evidenční list důchodového pojištění ANO ANO ANO
Výpočet ročního zúčtování daně ze závislé činnosti ANO ANO ANO
Tiskové sestavy používané při zahájení/ukončení pracovního poměru ANO ANO ANO
Časové rozlišení parametrů ve mzdách NE ANO ANO
Mzdové závěrky NE ANO ANO
Evidence nepřítomností omezeně ANO ANO
Automatické generování příkazů k úhradě ANO ANO ANO
Automatické generování dokladů pro zaúčtování ANO ANO ANO
Měsíční přehledy vykazované státní správě ANO ANO ANO
Přehledy zákonného pojištění placeného zaměstnavatelem ANO ANO ANO
Tisk výplatních lístků, mzdových listů ANO ANO ANO
Výpočet náhrad za DPN ANO ANO ANO
Elektronická komunikace s ČSSZ ANO NE NE

 

Sklady, objednávky, nabídky, poptávky

moneyS3

moneyS4

moneyS5

Evidence výrobních čísel ANO ANO ANO
Evidence šarží ANO ANO ANO
Evidence variant NE NE ANO
Evidence skladových pozic NE ANO ANO
Více měrných jednotek a jejich automatické přepočty NE NE ANO
Volitelné parametry produktů, produktové klíče NE ANO ANO
Evidence rozměrů/hmotností NE/ANO ANO/ANO ANO/ANO
Volitelná kontrola identifikačních údajů položek katalogu NE ANO ANO
Evidence ceníků částečně ANO ANO
Časová platnost ceníků ANO ANO ANO
Dodavatelské ceníky, možnost jejich importu NE NE ANO
Položky objednávek bez nutnosti vazby na sklad ANO ANO ANO
Evidence dodavatelských i odběratelských identifikátorů, čárových kódů NE ANO ANO
Více čárových kódů NE NE ANO
Záměna skladových karet (volba alternativ a náhrad) NE NE ANO
Řízení objednávek (schvalování, automatické generování) NE NE ANO
Samostatná evidence dodacích listů ANO ANO ANO
Kategorizace položek katalogu pro webové obchody částečně, jen pro některé obchody ANO ANO
Příslušenství k položce katalogu (obaly, poplatky) NE ANO ANO
Komunikace s POS systémy a POS hardwarem ANO ANO ANO
Nativní komunikace se SW pokladnami NE ANO ANO
Intrastat ANO ANO ANO
Evidence cenových hladin ANO/9 ANO/neomezeně ANO/neomezeně
Možnost importu skladových karet a cen XLS, DBF XLS, XML XLS, XML

 

Účetnictví

moneyS3

moneyS4

moneyS5

Daňová evidence ANO NE NE
Podvojné účetnictví ANO ANO ANO
Podání přiznání k DPH ANO ANO ANO
Souhrnné hlášení ANO ANO ANO
Automatické párování salda ANO ANO ANO
Odložené zaúčtování dokladů NE NE ANO
On-line přehled stavu hotovosti v pokladně a na bankovním účtu ANO ANO ANO
On-line okamžitý přehled stavu účtů, pohledávek, závazků, pokladen, bankovních účtů, DPH NE ANO ANO
Evidence bankovních výpisů NE ANO ANO
Příkaz k úhradě/inkasu ANO/NE ANO/ANO ANO/ANO
Upomínky a penalizace částečně ANO ANO
Možnost volitelného použití předkontace nebo přímo účtu na položce jakéhokoliv dokladu omezeně ANO ANO
Dynamický záznam předkontace NE ANO ANO
DPH - evidence dodatečných přiznání a jejich správa ANO NE NE
Zahraniční platební příkazy ANO ANO ANO
Práce s úhradou platebními kartami (srážky banky) ANO ANO ANO
Účetní výkazy včetně možnosti definování vlastních ANO ANO ANO
Interní doklady a vzájemné zápočty včetně návrhu dokladů pro zápočet ANO ANO ANO
Závěrkové operace - automatické navedení počátečních stavů, výpočet HV a otevření nového účetního období ANO ANO ANO

 

Větší funkční celky a moduly

moneyS3

moneyS4

moneyS5

Mzdy a personalistika Target ANO ANO ANO
Pokladní modul Prodejna S5 ano, jen výměna dat ano, nativní propojení ano, nativní propojení
Evidence odpadů EKO-KOM externí modul ANO ANO
CRM ANO/externí modul NE ANO
Retela NE NE ANO
Business Intelligence NE NE ANO
Řízení projektů NE NE ANO
Obalová konta NE NE ANO
Cestovní náhrady NE NE ANO
Webový obchod integrovaný do prostředí programu NE ANO ANO

 

Aktualizace

moneyS3

moneyS4

moneyS5

Platba na kalendářní rok ANO NE NE
Platba ročně od data uvedení do provozu                      NE ANO ANO

 

JetWEB

moneyS3

moneyS4

moneyS5

Synchronizace dat (automatický import a export) ANO ANO ANO
Plná integrace v systému NE ANO ANO
Plnohodnotný redakční systém ANO ANO ANO
Tvorba stromečku produktů ANO ANO ANO
Základní nástroje pro optimalizaci pro vyhledávače ANO ANO ANO
Rozšířené nástroje optimalizace pro vyhledávače NE ANO ANO
Prohlížení dat určených pro e-shop ANO ANO ANO
Fulltextové vyhledávání produktů ANO ANO ANO
Parametrické vyhledávání produktů NE ANO ANO
Jazykové mutace omezeně ANO ANO
Provozování více e-shopů z jedné agendy NE ANO ANO
Základní zobrazení dokladů ANO ANO ANO
Zobrazení dokladů v PDF NE NE ANO
Výrobce, stromová struktura podle výrobců ANO ANO ANO
Parametry produktu NE ANO ANO
Rozšířené parametry produktu NE NE ANO
Podřízené varianty produktů omezeně ANO ANO
Alternativy, příslušenství, náhrady omezeně ANO ANO
Uživatelsky definovatelné příznaky omezeně ANO ANO
Manažer produktu a navazující funkčnost NE NE ANO
Manažer zákazníka a navazující funkčnost NE NE ANO
Dotazy na produkt - ovládání přímo v systému NE NE ANO
Internetové katalogy - více oddělených stromečků na jednom e-shopu NE NE ANO
Registrace zákazníků ANO ANO ANO
Rozšířená registrace zákazníků - přednastavení různých vlastností NE ANO ANO
Internetové budgety NE NE ANO
Slevové kupóny NE NE ANO
Věrnostní systém NE NE ANO
Dokončení objednávky ANO ANO ANO
Schvalování objednávek (rozšířená možnost nákupního procesu na e-shopu, kdy se objednávka zavede do systému až po schválení na e-shopu) NE NE ANO
Přímé generování zakázek - možnost automatického vytvoření faktury z objednávky z e-shopu NE NE ANO
Individuální uživatelská oprávnění (podle vlastní definice v systému) NE NE ANO
Odběrní místa v dokončení objednávky NE NE ANO

 

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.