Vyhledávání

Objednejte si předplatné aktualizace Money S3 na rok 2011 včas

21.09.2010 23:56

 

Aktualizace Money S3 2011 s dalšími výhodami

Tyto výhody platí jen pro všechny zákazníky DE BUREAU:

  1. Sleva 10% na servis Money S3 po celou dobu platnosti Aktualizace 2011
  2. Speciální paušální cena za výjezd servisního technika (např. pro okresy Tábor, Č. Budějovice, Písek, Pelhřimov, Strakonice, Jindřichův Hradec, Benešov jen 350,- Kč!)
  3. 100,- Kč kredit v reklamní síti eTarget
  4. Využít zdarma emailovou podporu DE BUREAU

Pozor! Tyto výhody můžete využívat pouze v případě zakoupení Money S3 Aktualizace 2011 u firmy DE BUREAU, f.o.

 

Ceník legislativní aktualizace
Aktualizace 2011 - malá 1 190 Kč/rok
Aktualizace 2011 - střední 2 090 Kč/rok
Aktualizace 2011 - velká 3 490 Kč/rok
Aktualizace 2011 - další licence pro komplety obsahující DE 490 Kč/rok
Aktualizace 2011 - další licence pro komplety obsahující PÚ 590 Kč/rok
Aktualizace 2011 - Money S3 Kasa Professional (jedna licence) 490 Kč/rok
Aktualizace 2011 - Aktivní saldo 490 Kč/rok
Aktualizace 2011 - E-shop konektor 490 Kč/rok

* Ceny jsou bez DPH.
* Uvedené ceny platí v případě, kdy je Aktualizace placená pravidelně. V případě, kdy uživatel platbu za některý rok vynechá, následující rok se poplatek za Aktualizaci rovná dvojnásobku uvedených cen.

Zařazení do kategorií Aktualizace podle složení jednotlivých modulů Money S3

Výše ceny aktualizace je dána složením modulů kompletu Money S3. Následující tabulka zohledňuje veškeré kombinace kompletů a jejich zařazení do konkrétní kategorie Aktualizace: malé, velké či střední.

Sklad Sklad A Mzdy 10 Mzdy 25 Mzdy - neomezené Aktualizace
ANO ANO ANO   ANO     malá (LITE)
ANO             malá
ANO ANO           malá
ANO   ANO         malá
ANO         ANO   malá
ANO   ANO   ANO     střední
ANO   ANO     ANO   střední
ANO   ANO       ANO střední
ANO ANO       ANO   střední
ANO ANO     ANO     střední
ANO ANO ANO         střední
ANO ANO         ANO velká
ANO ANO ANO   ANO     velká
ANO ANO ANO     ANO   velká
ANO ANO ANO ANO       velká
ANO ANO ANO ANO     ANO velká
ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO velká
Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.