Vyhledávání

Novinky ve verzi 11.080

14.01.2011 18:08

 

S novou Knihou jízd nejkratší cestou k cíli s vyplněným cestovním příkazem

Počínaje verzí Money S3 11.080 můžete využít služeb nového modulu Kniha jízd a cestovní náhrady. Samostatně dopíše jízdy za několik měsíců zpátky, spolehlivě naplánuje nejkratší trasy po celé Evropě, včetně přesných mapových podkladů, vypočte veškeré náhrady za služební cesty a přenese je do účetnictví.

Generování knihy jízd probíhá v rychlých automatizovaných krocích, s možností náhledu na výsledek před uložením

Generování knihy jízd probíhá v rychlých automatizovaných krocích, s možností náhledu na výsledek před uložením

 

Semafor vám posvítí na obchodní partnery v Adresáři

Uživatelé Money S3 mají jako první v ČR k dispozici automatické propojení Adresáře s novou službou společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s., která poskytuje finanční informace o ekonomických subjektech a vedle kontaktu v adresáři zobrazí formou názorného grafického ukazatele – semaforu informaci o možné rizikovosti vašich obchodních partnerů. Zelená barva znamená, že v obchodních vztazích postačí jen standardní opatrnost. U subjektu označeného oranžovou barvou by měl uživatel zvýšit ostražitost při uzavírání smluv a jiných obchodních aktivit. S firmou, u které svítí červený indikátor, se doporučuje při uzavírání obchodů, zejména pak obchodních případů většího objemu, být mimořádně opatrný.

 

Jak na to? Součástí služby je tzv. Semafor CRIBIS, který prostřednictvím ikonky semaforu u jednotlivých adres přímo v Adresáři zobrazuje míru rizika obchodní spolupráce. Ukazatel se aktualizuje přímo v Money v seznamu Adresář pomocí tlačítka CRIBIS.CZ s nabídkou Aktualizace semaforu.

Semafor CRIBIS.CZ zobrazuje stupně rizik v obchodních vztazích

Semafor CRIBIS.CZ zobrazuje stupně rizik v obchodních vztazích

Přidejte si vlastní poznámky a názorné vlaječky k položkám seznamů

Ve všech seznamech dokladů, v adresáři, v účetním a peněžním deníku, v seznamech zásob, mezd, zaměstnanců a zakázek je nově možné označovat záznamy barevnými příznaky obdobně jako v MS Outlook.

Jak na to? K označení slouží na levé straně seznamu sloupec s ikonou vlaječky, kde lze pomocí pravého tlačítka myši přiřadit záznamu zároveň Globální i Uživatelský příznak. Příznaky mají editovatelný popis, který se volbou Editace příznaků dá v jednotlivých seznamech nastavit individuálně.

K záznamům označeným příznakem mohou další uživatelé, kteří mají v Přístupových právech zatržené pole Povolit editaci globálních nastavení, připojit textový komentář vizualizovaný červeným trojúhelníčkem v pravém horním rohu políčka, podobně jako v MS Excel

K záznamům označeným příznakem mohou další uživatelé, kteří mají v Přístupových právech zatržené pole Povolit editaci globálních nastavení, připojit textový komentář vizualizovaný červeným trojúhelníčkem v pravém horním rohu políčka, podobně jako v MS Excel

Kontrola přiznání k DPH před jeho podáním šetří čas

V průvodci tiskem Přiznání k DPH nebo Souhrnného hlášení se označí červenou hvězdičkou pole, která zůstala prázdná.

Jak na to? Pole označená hvězdičkou, která upozorní na nedostatečné vyplnění tiskopisů, oceníte zejména před elektronickým podáním. Při pohybu v průvodci budete na tuto skutečnost navíc i upozorněni.

K vyplnění údajů vás program vybídne červenou hvězdičkou a upozorněním

K vyplnění údajů vás program vybídne červenou hvězdičkou a upozorněním

V Průvodci tiskem přiznání k DPH byl zaveden nový přepínač Použít koeficient ř. 52.

Jak na to? Na straně průvodce 4/7 Upřesnění je nový přepínač. Pokud není zatržený, řádek 52 se v přiznání k DPH vůbec nevyplní, a to ani nulovou hodnotou.

Při krácení nároku na odpočet daně lze použít koeficient č. 52

Při krácení nároku na odpočet daně lze použít koeficient č. 52

Rychlejší párování úhrad díky srovnání shodných částek

Do Konfigurace hromadného párování úhrad pokladních a bankovních dokladů přibyla možnost Párovat pouze shodné částky úhrad.

Jak na to? Pokud je přepínač s tímto nastavením aktivní, doklady se spárují jen v případě, kdy se shodují přesnou částkou bez ohledu na shody partnera nebo variabilního symbolu.

Nové nastavení pro hromadné párování dokladů

Nové nastavení pro hromadné párování dokladů

Pohodlnější synchronizace účetních konstant

Nabídka Pomůcky / Synchronizace účetních konstant – hodnota zákonného pojištění se nově nebude synchronizovat. V menu Pomůcky došlo k úpravě průvodce pro synchronizaci účetních konstant (synchronizace účetních konstant a synchronizace účetní osnovy).

Jak na to? Tlačítka pro vlastní synchronizaci jsou přemístěna do spodní části karty.

Tlačítko pro synchronizaci účtové osnovy a tlačítko pro synchronizaci dalších parametrů z Připravených seznamů

Tlačítko pro synchronizaci účtové osnovy a tlačítko pro synchronizaci dalších parametrů z Připravených seznamů

Moderní design tiskovek pro zákazníky

Vznikly nové formuláře s vylepšeným designem pro Faktury vystavené, Skladovou prodejku, Vystavený dodací list a Nabídky vystavené. Nové formuláře najdete v nabídce s označením 2010 (nový vzhled 2010). Tyto formuláře jsou implicitně nastavené u nově přidané agendy, nebo při nové instalaci programu.

Faktura - daňový doklad z Money S3

Doklady nově i s poznámkami z adresáře

Ve všech dokladech (pokladna, banka, interní doklad, závazek, pohledávka, přijatá a vystavená faktura, objednávkové a skladové doklady) je nyní možné tisknout poznámku z adresní karty.

Jak na to? V poli Poznámka na Kartě adresáře napíšete libovolnou poznámku. Pokud chcete novou proměnnou tisknout, je potřeba si v Editoru formulářů upravit příslušný FRM soubor.

Poznámku z Karty adresáře je možné tisknout

Poznámku z Karty adresáře je možné tisknout

Doklady s mnoha položkami jsou nyní kratší a přehlednější

V Nastavení účetního roku na záložce Obecné je možné zatržením přepínače Kumulovat položky faktur, skladových dokladů a objednávek při tisku sčítat v tiskových výstupech do jediné položky shodné skladové i neskladové položky faktur, skladových dokladů a objednávek.

Jak na to? Za shodné se považují položky, které mají identický popis, cenu, sazbu a DPH, typ ceny, katalog, popř. číslo kmenové karty a skladu.

Při tisku se kumulují shodné položky faktur, skladových dokladů a objednávek

Při tisku se kumulují shodné položky faktur, skladových dokladů a objednávek

Vlastní uživatelský kód na dokladech

Do hlaviček faktur vystavených, faktur přijatých, pokladních dokladů, závazků, pohledávek, objednávek a skladových dokladů je možné zadat jejich vlastní uživatelský kód. Podle něj lze doklady v seznamech třídit a vyhledávat.

Jak na to? Do pole Uživatelský kód můžete zapsat libovolný text, např. číslo nebo čárový kód.

Pole uživatelský kód na kartě Faktura vystavená

Preferované sklady pro rychlejší orientaci v zásobách

Pro rychlejší navigaci mezi jednotlivými sklady byla na Kartu skladu doplněna možnost označení skladu jako Preferovaný sklad.

Jak na to? Označíte-li sklad jako Preferovaný, zobrazí se ve spodní části seznamu Zásoby na skladě tlačítko označené kódem skladu – jeho stiskem se zobrazí příslušný seznam zásob. Maximální počet preferovaných skladů je tři.

Rychlé přepínání mezi sklady pomocí Preferovaného skladu

Rychlé přepínání mezi sklady pomocí Preferovaného skladu

Konečný příjemce v nákupních objednávkách

Pro nákupní objednávky (objednávku vystavenou, nabídku přijatou a poptávku vystavenou) byla zavedena možnost zadat do adresy Konečného příjemce.

Jak na to? V záložce Konečný příjemce můžete přímo zadat adresní údaje konečného příjemce.

Záložka Konečný příjemce na kartě Vystavená objednávka

Automatický převod nevyčerpané dovolené

Na Kartě zaměstnance v záložce Mzdy/Sazby přibylo pole Převod nevyčerpané dovolené k 1. 1.

Jak na to? Pomocí tlačítka Vypočítat se provede výpočet nevyčerpané dovolené z předchozího kalendářního roku.

Automatický převod zůstatků dovolené je možné uskutečnit i přes Hromadné změny v seznamu Zaměstnanců, kde je v Průvodci hromadnými změnami zaměstnanců na straně 2 potřeba nastavit u volby Nevyčerpaná dovolená hodnotu Vypočítat

Automatický převod zůstatků dovolené je možné uskutečnit i přes Hromadné změny v seznamu Zaměstnanců, kde je v Průvodci hromadnými změnami zaměstnanců na straně 2 potřeba nastavit u volby Nevyčerpaná dovolená hodnotu Vypočítat

V souvislosti s touto úpravou se změnily i tiskové formuláře Výplatní lístky, Karta zaměstnance, Mzdový list a Vyúčtování mezd, na kterých se zůstatky dovolené zobrazují jako Zůstatek staré dovolené / Nárok nová dovolená

V souvislosti s touto úpravou se změnily i tiskové formuláře Výplatní lístky, Karta zaměstnance, Mzdový list a Vyúčtování mezd, na kterých se zůstatky dovolené zobrazují jako Zůstatek staré dovolené / Nárok nová dovolená

Nové formuláře pro zdravotní pojišťovny

V nabídkách Zaměstnanci / Tisk / Hromadné oznámení zaměstnavatele a Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování zdravotních pojišťoven / Přehled o platbě pojistného byl doplněny nové formuláře pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zdravotní pojišťovnu Metal-Aliance a Zdravotní pojišťovnu Média.

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.