Vyhledávání

Nová verze Money S3 12.150

12.06.2012 12:04

Změny a novinky Money S3 verze 12.150

Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 12.140 (v distribuci od května 2012) a verzí 12.150 (v distribuci od června 2012)

Účetnictví

 • Money S3 obsahuje nové formuláře pro tisk daňového dokladu k přijaté platbě – v seznamu dokladů se tlačítkem Tisk / Daňový doklad otevře karta Nastavení tisku, kde je nový formulář nastavený jako výchozí.

 • V menu Účetnictví / Interní doklady / Vzájemný zápočet do seznamu dokladů pro vzájemný zápočet vstupují přehrazené vyúčtovací faktury.

 • Průvodce přiznáním k DPH si pamatuje poslední zvolený finanční úřad bez ohledu na zadané DIČ.

 • V Průvodci přiznáním k DPH byly údaje vztahující se k výběru zdaňovacího období přesunuty nad volbu Typu přiznání. Důvodem je větší přehlednost ve chvíli, kdy v důsledku volby zdaňovacího období dojde ke změně typu přiznání.

 • V případě, kdy bylo v jednom období podáno více dodatečných nebo dodatečných opravných přiznání k DPH, dochází k úpravě výpočtu dodatečného přiznání k DPH.

 • Při editaci členění DPH pro řádky 10, 11 a 25 se po opětovném výběru do předmětu plnění uloží jen číslo předmětu plnění bez popisu. Je tak zaručeno, že se při exportu výpisu z evidence pro přenesení daňové povinnosti odesílá jen číslo předmětu plnění.

Sklady

 • V seznamu skladových pohybů je nyní možné pomocí uživatelského filtru pracovat i s proměnnou Středisko.

 • Na kartách Inventura / Inventurní soupis a Seznam položek inventurního dokladu je nový sloupec Číslo, který se plní číslem kmenové karty zásoby. Sloupec je indexový a zásoby je podle něj možné třídit.

Mzdy

 • Do všech tiskových formulářů Výplatního lístku (menu Mzdy / Tisk / Výplatní lístek) byl doplněn Název agendy a IČ.

Majetek

 • Seznam majetku se dá filtrovat také podle primárního účtu majetku.

Ostatní

 • Byla provedena úprava chování programu při listování náhledem tisku na širokoúhlých monitorech.

 • Po exportu tisku do zvoleného formátu (z karty Nastavení tisku) program po uložení souboru nově nabídne dvě možnosti: buď exportovaný soubor otevřít pomocí asociovaného programu, nebo otevřít složku, do které byl tento soubor uložen.

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.