Vyhledávání

Nová verze Money S3 11.090

17.01.2011 11:26

Dnes vychází nová verze Money S3 11.090. Z nejzajímavějších novinek ve verzi 11.090 vybíráme:

 • Legislativní změny – účetnictví:
  • aktualizované připravené seznamy, (např. definice účetních výkazů pro podnikatelské subjekty, cestovní náhrady a časově rozlišitelné parametry mezd)
  • nový formulář pro přiznání k DPH vzor č. 17
  • aktualizovány Podklady pro výpočet daně z příjmů fyzických osob na základě formuláře vzor č. 17 a Podklady pro výpočet daně z příjmu právnických osob na základě formuláře vzor č. 21
  • zavedena možnost podání tzv. dodatečného opravného podání přiznání k DPH
  • rozdělení Reverse charge na Zahraniční a Tuzemský
  • Intrastat se změnami týkajícími se evidence hmotnosti zboží a nové posuzování malých zásilek
 • Legislativní změny – mzdy:
  • změna výpočtu refundace náhrady mzdy za nemoc (karanténu)
  • doplněny nové formuláře Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti (vzor č. 16), Vyúčtování srážkové daně z příjmu (vzor č. 13), Přehled o počtu zaměstnanců (vzor č. 10), Daň z příjmů fyzických osob (vzor č. 15), Přehled o výši pojistného a Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění.
 • V Prodejním košíku je nová možnost nastavit ještě před generováním dokladu libovolnou cenovou hladinu, ceník, pevnou prodejní cenu, slevu, typ ceny, sazbu DPH a alternativní měrné jednotky.
 • Nové vedlejší měrné jednotky na zásobách typu Jednoduchá karta a Služba vám umožní vést jednu zásobu ve více měrných jednotkách (příklad: prodáváte brambory po kilogamech a zároveň je nakupujete po pytlech, které vedete jako vedlejší měrnou jednotku, včetně udání váhy pytle v kilogramech).
 • Nový Přehled čerpání dovolené ve mzdách.
 • Úspornější a rychlejší údržba dat díky nastavení nepoužívaných agend, možnost spouštět externí aplikace pro E-shop konektor, vylepšení exportu tisku a další.
Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.