Vyhledávání

Nová verze Money S3 11.073

21.07.2010 23:08

Včera vyšla nová verze Money S3 - verze 11.073, která obsahuje tyto opravy:

·         V případě, že na dodacím listu byla položka, která měla uvedené množství s přesností na desetinná místa, pak bylo množství za desetinnou čárkou automaticky vyřízeno. Toto se projevilo např. při přetažení dodacího listu do faktury upozorněním :  Na přijatém dodacím listu …. existují položky, které již byly částečně vyřízeny bez vazby na související doklad. Z důvodů zachování funkčnosti nebude vytvořena vazba na nový doklad“.  Takto částečně vyřízené položky dodacích listů pořízených ve starších verzích lze opravit manuální změnou stavu položky pomocí tlačítka „Vyř./Nevyř/ volbou  Označit za nevyřízené.

·         Pokud byla sada nebo komplet s uvedeným množstvím s přesností  na desetinná místa vložená do dodacího listu pomocí volby „OK a rozpad“,  položky dodacího listu byly vždy automaticky vyřízeny tak, že zbývalo k vyřízení 1 ks. Toto se projevilo např. při přetažení dodacího listu do faktury upozorněním :  Na přijatém dodacím listu …. existují položky, které již byly částečně vyřízeny bez vazby na související doklad. Z důvodů zachování funkčnosti nebude vytvořena vazba na nový doklad“.  Takto částečně vyřízené položky dodacích listů pořízených ve starších verzích lze opravit manuální změnou stavu položky pomocí tlačítka „Vyř./Nevyř/ volbou  Označit za nevyřízené.

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.