Vyhledávání

Money S3 - zvláštní nabídka pro nevládní neziskové organizace (NNO)

04.05.2009 12:24

Zvýhodněná nabídka pro neziskové a příspěvkové organizace

CÍGLER SOFTWARE, a.s. se více jak dva roky zabývala analýzou potřeb nevládních neziskových organizací v oblasti účetního software. Při této analýze spolupracovalo několik neziskových organizací různých typů a z jejich připomínek byl vytvořen produkt "Money pro neziskové organizace", který by svou funkčností uspokojuje většinu neziskových organizací a to bez ohledu na druh jejich základní činnosti, zaměření a právní formy.

Kromě pokrytí všech potřeb vyžadovaných legislativou pro NNO je produkt dovybaven mimo jiné:

  • Adresářem, umožňující sledování všech rozhodujících údajů buď u členů a nebo u dárců s přímým propojením do účetnictví . (Např. sledování členů a jejich zapojení do jednotlivých akcí, jejich funkce, vyznamenání, životní jubilea, placení členských příspěvků a jiných plateb, evidence zapůjčených potřeb atd… tedy typ CRM pro NNO)
  • Funkcionalitou, umožňující přesné a účelové sledování dotací
  • Aparátem, umožňujícím provádění daňových optimalizací podle průběhu jednotlivých akcí
  • Možností mít vlastní verzi (tj. vložení vlastní účetní osnovy a předkontací). To by měly ocenit zejména organizace sdružující více základních organizací, neboť je tak výrazně snižována chybovost a v rámci sdružení zabezpečeno sjednocení metodiky účtování
  • A mnoha dalšími obdobnými funkcemi, vyvinutými pro specifické potřeby neziskového sektoru.

Ze služeb, které CÍGLER SOFTWARE, a.s. poskytuje neziskovému sektoru vyjímáme:

  • Vyškolení vlastních lektorů u organizací, sdružujících více základních organizací v dohodnutém počtu ZDARMA
  • Odborné konzultace při zavádění produktu a jeho parametrizace podle potřeb výše uvedených organizací ZDARMA
  • Aktualizace pro základní organizace za zvýhodněný roční poplatek 130 Kč ročně

Zvýhodněná nabídka Money S3 pro NNO

Sleva 50 % na vybrané komplety Money S3 je poskytována nevýdělečným organizacím. Podmínkou pro uznání slevy je přiložení kopie výpisu z obchodního rejstříku, ze kterého je patrné, že se jedná o neziskovou organizaci. Dále je možno předložit kopii registrace neziskové organizace u civilně správního úseku Ministerstva vnitra. Sleva se nevztahuje na nákup dalších síťových licencí.

krabice moneys3 d evidence podvojne Adresář Majetek Sklad Objednávky Mzdy - zam. Objednávky
A B do 10 nad 10
Money S3 Lite ** * * * *   * * *     1 995 Kč
Money S3 Office * * * *       *     4 995 Kč
Money S3 Premium * * * * * * * * * 11 995 Kč

Ke každému z výše uvedených kompletů získáváte navíc zcela zdarma následující moduly: Evidence majetku, Kniha jízd, Editor tiskových sestav, Import a export dat, Homebanking, Internetové obchody a Intrastat.

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.