Vyhledávání

Money S3 verze 12.130

07.05.2012 11:19

Změny a novinky Money S3 verze 12.130

Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 12.120 (v distribuci od března 2012) a verzí 12.130 (v distribuci od dubna 2012)

Účetnictví

V souladu s metodickým doporučením MFČR ze dne 22. března 2012 byly aktualizovány definice výkazů pro příspěvkové organizace.

Byl upraven výpočet zahraničního stravného v souladu s legislativou platnou pro rok 2012.

Účetnictví / Tiskové sestavy / Přiznání k DPH – hodnoty daně z řádků 10 a 11 se zaokrouhlí na řádku 62 až po sečtení.

 

Fakturace

Na fakturách se u textů s nastavenými pevnými rozměry před nebo za cenami netisknou žádné nežádoucí znaky.

Text před cenami vydaných faktur se při tisku neořezává na 255 znaků.

 

Majetek

U majetku, který má zvolené účtování účetních odpisů, byl upraven výpočet daňových odpisů po technickém zhodnocení při zrychleném odepisování.

 

Ostatní

Bylo optimalizováno ukládání Konfigurace elektronického platebního styku pro služby KB-BEST a Českou spořitelnu tak, aby nedocházelo k jejich promazání při přechodu na novější verzi programu.

Po XML importu nad skladem vedeným metodou FIFO se správně účtují vydané skladové doklady, které obsahují položky s výrobními čísly.

V menu Nástroje / Nastavení / Externí aplikace / Propojení iDokladu byl změněn maximální počet znaků pro login a heslo tak, aby byl v souladu s možnostmi iDokladu.

Import faktur z iDokladu – nově se importují pouze faktury, jejichž datum účetního případu spadá do aktuálně otevřeného roku Money S3.

Modul Účetní centrála – do průvodce exportu úhrad z centrály na klienta bylo doplněno upozornění ohledně logiky vytváření úhrad.

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.