Vyhledávání

Money S3 verze 11.063

20.04.2010 22:13

Co je nového ve verzi 11.063?

Účetnictví

Tiskové sestavy / Souhrnné hlášení – byl vytvořen nový formulář pro měsíční podání (ECSale2a.frm). Nejedná se o oficiální formulář MFČR, slouží pouze pro potřeby uživatele.

Za určitých okolností mohlo dojít k přiřazení nesprávného čísla účtu při převodu počátečních stavů na účet s jiným číslem, než byl v předešlém roce.

Fakturace

Rozpuštěné náklady aplikované na položky přijaté faktury se chybně zobrazovaly i na položkách dalších vytvořených faktur v pořadí.

Adresář

Byla obnovena funkce pro ověření DIČ podle databáze VIES.

Sklady

Celková pořizovací cena výrobku se nenavyšovala o pořizovací cenu komponenty typu Služba.

Ve výrobce, na komponentě výrobku typu Služba, byla proto zpřístupněna k editaci pořizovací cena služby. Ve výrobce bylo opravené chování nákupní ceny výrobku (pole Cena). Editace nákupní ceny (pole Cena) na jednotlivých komponentách změní i celkovou nákupní cenu výrobku. Byl zaveden přepínač Pevná cena na kartě zásoby typu Služba. Po zatržení tohoto přepínače je možné editovat pořizovací cenu služby přímo na kartě zásoby. V předchozích verzích programu šla pořizovací cena služby upravit pouze prostřednictvím příjmového pohybu. Pokud je zatržen přepínač Pevná cena na kartě zásoby typu Služba, přepisuje příjmový pohyb pouze nákupní cenu služby, pořizovací cena na kartě zásoby služby zůstává beze změny. 

Mzdy

Karta mzdy – při editaci karty mzdy se nenačítaly přepínače Srážkové daně.

Zaměstnanci / Tisk / Potvrzení a zdanitelných příjmech – pokud došlo k editaci řádků 4 a 7, přepočítala se hodnota řádku 8. Tento řádek již správně vstupuje do tisku.

Karta mzdy – editací pole Počet pracovních dní docházelo chybně k přepočtu měsíční sazby a měsíční mzdy. 

Ostatní

Přenos dat mezi centrálou a pobočkou nebyl korektně dokončen v případě, že v přenosovém souboru existovala nová skladová skupina, která na cílovém skladu neexistovala. Problém byl náhodný, záviselo na čísle záznamu, který mohl být v určitých situacích duplicitní.

XML import zásob, které mají zadanou relativní cestu k obrázkům, nabízel hlášení o změnách na kmenové kartě při interaktivním, ale i dávkovém režimu. Toto hlášení bylo při importu potlačeno.

 

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.