Vyhledávání

Money S3 verze 11.060

21.01.2010 21:23

29.1.2010: Jak bylo slíbeno, verze 11.060 je tady!

Co všechno obsahuje za vylepšení?

 

 • Legislativní změny v účetnictví - rozšířené a aktualizované připravené seznamy, nové formuláře vzor č 16. a 19, nové kódy členění DPH, přiznání k DPH, souhrnné hlášení.
 • Legislativní změny ve mzdách - změna náhrady mzdy za první tři dny pracovní neschopnosti, nový číselník Druhů důchodu, zrušení slevy na pojistném na sociální zabezpečení, nové formuláře Přehled o počtu zaměstnanců (vzor č. 9), Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob - Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (vzor č. 15) a Vyúčtování srážkové daně z příjmů - Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob (vzor č. 12) a Daň z příjmů fyzických osob - Výpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor č. 14).
 • Hromadné přeúčtování dokladů - usnadní přeúčtování více dokladů i jejich položek podle zvoleného nastavení.
 • Nové sloupce a filtrování v deníku - do peněžního (účetního) deníku byly přidány nové sloupce Číslo firmy a Firma. Navíc je možné filtrovat podle firmy a adresních klíčů.
 • Rychlejší kontrola neuhrazených faktur - díky novému přepínači Jen neuhrazené.
 • Pohodlnější a rychlejší výběr adres v dokladech - stačí zadat první písmena adresy a kontakt se automaticky dohledá.
 • Přehledný výběr tiskových formulářů - výběr tiskového formuláře je nyní rychlejší a je zpřehledněna vizualizace výchozího formuláře a jeho popis.
 • Nový modul E-shop konektor - umožní propojit Money S3 s libovolným e-shopem.

 

Legislativní změny ve verzi 11.060

Souhrnné hlášení

Od 1.1.2010 nabývá účinnosti zákon č. 489/2009 Sb., který mění některá ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Uživatelů Money S3 se týkají zejména ustanovení o vykazovaní Souhrnného hlášení.

Ve stručnosti lze říci, že zákon přináší tyto hlavní změny:

 • Ke stávající povinnosti vykazování dodání zboží do států EU přibývá povinnost vykazovat i dodání služeb.
 • Poskytnutí služeb se v souhrnném hlášení vykazuje s novým kódem plnění - 3.
 • Zákon mění zásadním způsobem místo plnění při poskytnutí služby v intrakomunitárním styku.
 • Souhrnné hlášení se podává vždy formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.
 • Souhrnné hlášení podává plátce za každý kalendářní měsíc do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Pokud ovšem plátce uskutečňuje pouze plnění dodání služeb, podává souhrnné hlášení současně s daňovým přiznáním ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Řešení v Money S3

Řešení vykazování dodání služeb v Souhrnném hlášení navazuje na obdobné řešení při dodání zboží, tj. v členění DPH, které použijete na příslušném dokladu (resp. jeho položce), je nutné zadat Kód plnění = 3 - Dodání služeb.

Pokud používáte námi připravený seznam Členění DPH, doporučujeme provést v roce 2010 jeho synchronizaci pomocí tlačítka Připravený seznam.

Protože po novu je nutné Souhrnné hlášení vykazovat v elektronické podobě, je nutné provést následující:

 • Spustíte průvodce tiskové sestavy Souhrnného hlášení (Účetnictví/Tiskové sestavy), a po zmáčknutí závěrečného tlačítka průvodce Dokončit vyberete na kartě Nastavení tisku volbu Export. Zde na průvodci zadáte volbu Výběr nastavení a pomocí výběrového tlačítka tlacitko tri tecky přejdete do Seznamu Exportů tisku a zde vyberete šablonu „DPHSHV - export pro Daň. správu (od roku 2010)". Pokud se tato šablona v seznamu nevyskytuje, naimportujte ji stisknutím tlačítka Připravený seznam.
 • Po stisknutí tlačítka Dokončit na průvodci exportem tisku se vyexportuje Souhrnné hlášení v potřebném formátu do Vámi zadaného adresáře a souboru. Standardně je nastaven podadresář Money S3 „PRINT" a název souboru jako „DPHSHV_MFCR--.xml".
 • Tento soubor potom použijete při elektronickém podání. Doporučujeme použít standardní aplikaci MF ČR EPO. Tato aplikace, kterou naleznete na stránkách MF ČR (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces), umožňuje odeslání datových zpráv na Daňový portál MF. Při podání daňové písemnosti prostřednictvím aplikace EPO doporučujeme nejprve si pročíst tamtéž úvodní seznámení s aplikací EPO, kde jsou velmi intuitivně popsány jednotlivé kroky elektronického podání.

Pokud nemáte ještě Aktualizaci 2010 aktivní, můžete ji koupit u nás a celý rok pak čerpat výhody.

---------------------------------------

21.1.2010: Zveřejnění nové verze Money S3 11.060 v rámci Aktualizace 2010

Nová verze Money S3 bude zveřejněna na internetu v pátek 29. ledna 2010 ve formě kompletního instalačního balíčku  i přechodů z nižších verzí.

Verze bude zahrnovat legislativní změny (úpravu vykazování Souhrnného hlášení, zrušení výpočtu slev na pojistném na sociální zabezpečení včetně navazujících formulářů, změnu výpočtu náhrady mzdy za první tři dny pracovní neschopnosti, nové číselníky druhů důchodů a aktualizaci příslušných tiskových formulářů, nové formuláře podkladů pro výpočet daně) a dále novinky a zlepšení ve funkčnosti, jako je např. hromadné přeúčtování, zrychlení výběru tiskových formulářů, novinky v podpoře e-shopů a další.

Prosím ověřte si, zda máte aktivovanou svou Aktualizaci 2010 a budete si tak moci stáhnout tuto novou verzi. Ověření lze provést on-line na zákaznickém portálu na adrese www.money.cz/zakportal v záložce Aktualizace. Zde si rovněž můžete objednat zaslání CD s novou verzí poštou na vaši adresu. Vzhledem k výrobním lhůtám budou tato CD rozesílána od 6. února 2010.

 

Nové příspěvky v daňovém a účetním servisu

V rámci podpory uživatelů Money S3 byly nově zveřejněny tyto přípěvky do infoservisu:

Příspěvky v rámci služby "infoservis" byly zpracované daňovými poradci. Službu poskytuje CÍGLER SOFTWARE, a.s., svým zákazníkům zdarma. Naleznete ji na adrese www.money.cz/infoservis

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.