Vyhledávání

Money S3 verze 11.042

01.10.2009 09:21

Změny a novinky Money S3 verze 11.040

Byla zveřejněna nová verze Money S3 ve formě úsporného přechodu z předchozích verzí 11.030 a 11.035, i jako kompletní instalační balíček.

Nová verze Money S3 přináší celou řadu novinek a vylepšení funkčnosti, které usnadňují a zlepšují vaši každodenní práci. Jejich kompletní seznam si můžete stáhnout jako PDF dokument (18 stran včetně návodných obrázků, 700 kB)

 

Z nejzajímavějších novinek ve verzi 11.040 vybíráme

 • Úplné napojení na informační systémy ARES a VIES. Novou funkci je možné používat v adresáři, ve všech dokladech, registračním průvodci apod. Tato funkce umožňuje načíst a ověřit podle zadaného IČ adresu vyplňovaného subjektu, doplňovat chybějící kontaktní údaje nebo aktualizovat staré (funkce zobrazuje i příslušné změny). Děje se tak buď automaticky při editaci pole IČ (lze nastavit) nebo i ručně poklepáním na popisku „IČ". Podobným způsobem při poklepání na popisek DIČ spustíte funkci VIES, která automaticky ověří platnost zadaného DIČ v databázi ověření registrace k DPH v celé EU.
 • Rozšířené typy faktur. Nově můžete typy faktur doplnit o položky, adresu partnera či slevy a pohodlně tak vystavovat např. často se opakující faktury pro konkrétního příjemce nebo faktury s opakujícími se položkami, bez nutnosti kopírování dokladů. Nový typ faktury není potřeba nijak složitě vytvářet. Aparát typů umožňuje uložit již vystavenou fakturu jako typ a následně ji v budoucnu používat jako vzor pro další vystavované faktury.
   
 • Automatická změna číselných řad. V případě kdy změníte na kartě Číselné řady prefix, změna se automaticky přenese i do Uživatelské konfigurace a Typů dokladů. Tuto funkčnost využijete zejména při založení nového účetního roku.
 • Obrázky zásob ve fakturách, skladových dokladech a objednávkách. Do všech uvedených tiskových formulářů lze vložit proměnnou Obrázek, a zároveň s položkou dokladu tak tisknout i obrázek definovaný v kartě zásoby. Tisková sestava Nabídky má obrázek už přímo zavedený. Mějte vaše tiskové výstupy hezčí a přehlednější než konkurence.
   
 • Cena zadaná uživatelem. Skladové položky prodejních dokladů jsou vybaveny přepínačem Cena zadaná uživatelem, který zabezpečí pevnou cenu položky nezohledňující množstevní a jiné slevy.
 • Mzdové konstanty v účetním roku. Byly přesunuty do nové záložky Daň z příjmů v časově rozlišitelných parametrech. Díky tomu je možné pořizovat mzdy za různá období bez nutnosti přepínat se mezi účetními roky

 Stáhnout

11.041

Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 11.040 (v distribuci od 17.06.2009) a verzí 11.041 (v distribuci od 24.06.2009).

Fakturace

 • Pokud si uživatel vystavil Fakturu vydanou (normální i zálohovou) pomocí Typu dokladu, ve kterém měl nastavené texty (před a za cenami), automaticky se tyto texty přenesly do faktury. V případě, že si texty na dokladu dále upravil a takto upravenou fakturu dal Kopírovat, pak se do textů nového dokladu přenesly texty z Typu faktury, nikoliv z kopírovaného dokladu.

Sklady

 • Jestliže se přímo na nově vytvořené položce dokladu přidala další komponenta do složené karty (Sada, Komplet, Výrobek), vznikla na dokladu chybná položka.
  Tuto položku je třeba nejprve opravit pomocí menu Agenda / Verifikace dat / Sklad / Skladové položky / Kontrola na číslo položky (duplicita apod.) a následně ji z dokladu smazat. Ve verzi 11.041 už přidávání komponent do složených karet přímo na kartě položky dokladu funguje správně.

 

11.042

Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 11.041 (v distribuci od 23.06.2009) a verzí 11.042 (v distribuci od 20.08.2009).

Účetnictví

 • Jestliže byl zvolen typ závazku nebo pohledávky v cizí měně, pak při editace pohledávky nebo závazku docházelo k vynulování částek v hlavičce dokladu vystaveného v cizí měně.
   

Objednávky

 • Uživatelsky nastavené pořadí položek v objednávkových dokladech se neukládalo.

Mzdy

 • Na základě legislativy platné od 1. 8. 2009 byla do mezd zapracovaná možnost uplatňování měsíčních slev na sociálním pojištění. Metodika zpracování mezd od srpna 2009 je umístěna na našich webových stránkách.

Majetek

 • Kvůli možnosti mimořádných daňových odpisů majetku pořízeného od 1. 1. 2009 byly zavedeny dvě nové odpisové skupiny, 1. mimořádná a 2. mimořádná. Současně na kartě výpočtu odpisů přibyla nová proměnná Odepsat do výše x % zůstatkové ceny.

Ostatní

 • Docházelo k chybě při práci na počítači, který neobsahuje comport a k jeho simulaci využívá usb redukci - při volbě comportu pokladní komponenty nebylo možné tento comport nastavit.

 

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.