Vyhledávání

Money S3 nová verze 11.079

14.10.2010 20:05

Změny a novinky Money S3 verze 11.079

Tento dokument popisuje všechny novinky, odstraněné problémy a rozdíly mezi verzí 11.076 (v distribuci od 12. 8. 2010) a verzí 11.079 (v distribuci od října 2010).

Účetnictví

 • Ve všech dokladech (pokladna, banka, interní doklad, závazek, pohledávka, přijatá a vystavená faktura, objednávkové doklady a skladové doklady) je nyní možné tisknout poznámku z adresní karty (obsah pole Poznámka na Kartě adresáře). Pokud chcete novou proměnnou tisknout, je potřeba si v Editoru formulářů upravit příslušný FRM soubor.
 • V průvodci tiskem přiznání k DPH nebo souhrnného hlášení se označí červenou hvězdičkou pole, která by v případě, že by zůstala nevyplněná, mohla zabránit přijetí těchto tiskopisů prostřednictvím elektronického podání. Při pohybu v průvodci bude navíc uživatel na tuto skutečnost upozorněn.
 • V Průvodci tiskem přiznání k DPH byl zaveden na straně 4/7 – Upřesnění nový přepínač Použít koeficient ř. 52. Pokud není zatržený, řádek 52 se v přiznání k DPH vůbec nevyplní, a to ani nulovou hodnotou.
 • Do Konfigurace hromadného párování úhrad pokladních a bankovních dokladů přibyla možnost Párovat pouze shodné částky úhrad. S tímto nastavením se doklady spárují jen v případě, kdy se shodují přesnou částkou bez ohledu na shody partnera nebo variabilního symbolu.

Sklady

 • Pro rychlejší navigaci mezi jednotlivými sklady byla na Kartu skladu doplněna možnost označení skladu jako Preferovaný sklad. Pro tyto sklady se ve spodní části seznamu Zásoby na skladě objeví tlačítka označená kódem skladu – jejich stiskem se zobrazí příslušný seznam zásob. Maximální počet preferovaných skladů je tři.

Objednávky

 • Pro nákupní objednávky (objednávku vystavenou, nabídku přijatou a poptávku vystavenou) byla zavedena možnost zadávat do adresy Konečného příjemce.

Mzdy

 • Na Kartě zaměstnance v záložce Mzdy/Sazby přibylo pole Převod nevyčerpané dovolené k 1. 1. Pomocí tlačítka Vypočítat se zde provede výpočet nevyčerpané dovolené z předchozího kalendářního roku. Automatický převod zůstatků dovolené je možné uskutečnit i přes Hromadné změny v seznamu Zaměstnanců: v Průvodci hromadnými změnami zaměstnanců je potřeba na straně 2 nastavit u volby Nevyčerpaná dovolená hodnotu Vypočítat. V souvislosti s touto úpravou se změnily i tiskové formuláře Výplatní lístky, Karta zaměstnance, Mzdový list a Vyúčtování mezd, na kterých se zůstatky dovolené zobrazují jako Zůstatek staré dovolené / Nárok nová dovolená.
 • V nabídce Zaměstnanci / Tisk / Hromadné oznámení zaměstnavatele byl doplněn nový formulář pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zdravotní pojišťovnu Metal-Aliance a Zdravotní pojišťovnu Média.
 • Nový formulář pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zdravotní pojišťovnu Metal-Aliance a Zdravotní pojišťovnu Média je i v nabídce Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování zdravotních pojišťoven / Přehled o platbě pojistného.

Ostatní

 • V menu Pomůcky došlo k úpravě průvodce pro synchronizaci účetních konstant (synchronizace účetních konstant a synchronizace účetní osnovy) – tlačítka pro vlastní synchronizaci jsou přemístěna do spodní části karty.
 • V Nastavení účetního roku na záložce Obecné je možné zatržením přepínače Kumulovat položky faktur, skladových dokladů a objednávek při tisku sčítat v tiskových výstupech do jediné položky shodné skladové i neskladové položky faktur, skladových dokladů a objednávek. Za shodné jsou považovány položky, které mají identický popis, cenu, sazbu a DPH, typ ceny, katalog, popř. číslo kmenové karty a skladu.
 • Do hlaviček faktur vystavených, faktur přijatých, pokladních dokladů, závazků, pohledávek,  objednávek a skladových dokladů je možné zadat jejich vlastní uživatelský kód.
 • Došlo k propojení Money S3 s Cribis.cz. Jde o novou službu společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s., která poskytuje finanční informace o ekonomických subjektech. Součástí služby je tzv. Semafor CRIBIS. Jedná se o ukazatel, který zobrazuje míru rizika obchodní spolupráce příslušným označením semaforu přímo u záznamů jednotlivých obchodních partnerů v adresáři. Tento ukazatel se aktualizuje přímo v Money v seznamu Adresář pomocí tlačítka CRIBIS.CZ s nabídkou Aktualizace semaforu.
 • Ve všech seznamech dokladů, v adresáři, v účetním a peněžním deníku, v seznamech zásob, mezd, zaměstnanců a zakázek je nově možné označovat záznamy barevnými příznaky obdobně jako v MS Outlook. K označení slouží sloupec na levé straně seznamu s ikonou vlaječky, kde lze pomocí pravého tlačítka myši přiřadit záznamu zároveň globální i uživatelský příznak. Příznaky mají editovatelný popis, který se volbou Editace příznaků dá v jednotlivých seznamech nastavit individuálně. K záznamům označeným příznakem dále mohou uživatelé, kteří mají v Přístupových právech zatržené pole Povolit editaci globálních nastavení, připojit textový komentář vizualizovaný červeným trojúhelníčkem v pravém horním rohu políčky, podobně jako v MS Excel.
Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.