Vyhledávání

Money S3 a nový modul Servis

11.11.2011 00:58

Možnosti modulu Servis

Modul Money S3 Servis znamená konec papírové či "Excelovské" evidenci servisní agendy. S modulem Servis budete snadno organizovat, evidovat a řídit veškeré činnosti související se servisem, reklamacemi a opravami v libovolném podnikatelském oboru. Modul obsahuje agendy pro vyřizování zakázek záručního i pozáručního servisu a reklamací, stejně jako evidenci oprav zadaných u vašich dodavatelů. Modul lze přizpůsobit libovolnému odvětví: od prostého řešení reklamací internetového obchodu až po servis a opravy například bílé techniky, počítačů, automobilů, strojních zařízení apod. Modul umožňuje sledování historie každé opravy, klientů a jejich platební morálky. Z modulu lze přímo vystavovat faktury a další související doklady – žádný údaj nebudete muset zadávat vícekrát.

 

Modul obsahuje dva seznamy – Servisy a Opravy. Doklady v seznamu Servis primárně slouží k evidenci reklamací zboží, které prodáváte (reklamaci uplatňuje váš odběratel), doklady v seznamu Opravy slouží k reklamaci nakoupeného zboží (reklamaci uplatníte vy u dodavatele). Tato nabídka je rozšířena i o možnost reklamace zakoupeného majetku.

Karta opravy zboží

Zjednodušení práce s modulem Servis

 • Modul umožňuje kompletní evidenci a řízení servisní a opravárenské činnosti libovolného odvětví.
 • Celou evidenci servisu v Money S3 si můžete kompletně přizpůsobit. Nastavení či opravy stávajících šablon vám umožní přizpůsobit program vaší servisní strategii, opravovaným komoditám a konkrétním potřebám a zvyklostem. Modul bude pracovat podle vašich představ.
 • Modul Servis neslouží jen k evidenci aktuálně probíhajících oprav. Můžete si zobrazit i historii oprav a servisních operací, což vám zjednoduší agendu nejen při opakovaných opravách stejného výrobku.
 • Díky modulu odpadne nenáviděná činnost vypisování záznamů o opravě. Money S3 jej totiž v maximální možné míře generuje automaticky včetně možnosti volby subdodavatelské kooperace. Na vás zbude dopsání jen konkrétního úkonu.
 • Už nikdy více zmatek v agendě jednotlivých typů servisu! Modul umožňuje kompletní správu záručního servisu, pozáručního servisu i reklamací.
 • Konečně se propojí agenda vystavování faktur s agendou servisní evidence. Faktuy totiž vystavíte přímo z modulu Servis.
 • Opravované produkty jsou v Money S3 provázané s vaším skladem (a to včetně evidence výrobních čísel!) stejně, jako klienti v adresáři. Přesně tak víte, kdo a co reklamuje či nechává opravovat a hlavně nic nemusíte vypisovat dvakrát!
 • Modul automaticky doplňuje adresy či výrobní čísla a další detaily opravovaného zboží podle údajů v seznamech dalších modulů.
 • Rychlé vystavení faktury přímo z karty servisuS modulem Servis budete mít absolutní přehled o proběhnutých opravách. Zobrazení informací o historii servisu (ať už podle zboží s výrobním číslem, nebo podle zákazníka) je otázkou tří vteřin. Už žádné ruční hledání v kartotéce!
 • Modul neeviduje pouze závady konkrétního zboží u konkrétních zákazníků. Máte vždy přehled i o konkrétník identifikovaných závadách včetně způsobu jejich vyřízení. Při opravě už nikdy neuděláte dvakrát stejnou chybu!
 • Některé opravy zabírají více času – proto máte s modulem Servis vždy komplexní a rychlý přehled o stavu jednotlivých oprav.
 • Evidence oprav nikdy nebyla podrobnější. Agenda obsahuje pole pro předmět servisu, popis závady, identifikaci klienta, stav předmětu, odhad ceny, požadované servisní operace, obrázky (např. fotografie poškození vozu), informace o předání a mnohé další. Je ale jen na vás, co z toho využijete!
 • Money S3 vám ulehčí i evidenci a kontrolu výdeje materiálu. Modul je provázaný s evidencí skladových zásob, takže máte v každém okamžiku přehled, kolik náhradních dílů máte ve skladu, kolik jich budete potřebovat a kolik jich tedy máte objednat.
 • Pokud ještě stále přiřazujete zaměstnance k jednotlivým opravám prostřednictvím papírového diáře, měli byste zbystřit. Money S3 umožňuje volbu konkrétního zaměstnance, zodpovědného za daný servis nebo opravu.
 • Modul garantuje plnou provázanost a možnost využití všech ostatních funkcí ekonomického systému. Příkladem je adresář, objednávky, sklad, fakturace, účetnictví, CRM, skladové a účetní analýzy atd.
 • Kromě účtování za úkon si můžete zvolit přehlednější a praktičtější způsob účtování. Vytvořte v Money S3 cenu podle součtu odpracovaného času, hodinové mzdy a použitého materiálu!

 

AKCE! Do 7. 12. 2011 sleva 1.000,- Kč.

Příručka práce s modulem servis.

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.