Vyhledávání

Money S3 11.034

16.03.2009 20:35

Zveřejněna nová verze Money S3 11.034 v rámci Aktualizace 2009

13. března 2009 byla zveřejněna nová verze Money S3 ve formě kompletního instalačního balíčku i úsporného přechodu z předchozích verzí. Verze přináší nový tiskový formulář 25 5460 MFin 5460 (vzor č. 17) pro zdaňovací období 2009 a optimalizaci tiskové sestavy Sklady / Tiskové sestavy / Výpis stavu zásob.

Důležitá informace: uživatelé daňové evidence a modulu mzdy pro malé organizace věnujte prosím pozornost doporučení pro zpracování mezd.

Změny a novinky Money S3 11.034

Tento článek popisuje nové, rozšířené či změněné funkce a legislativní změny mezi verzí 11.033 (v distribuci od 18. 2. 2009) a verzí 11.034 (v distribuci od 13. 3. 2009).

Mzdy

  • Do menu Zaměstnanci / Potvrzení o zdanitelných příjmech byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460 MFin 5460 (vzor č. 17) pro zdaňovací období 2009.

Sklady

  • Byla optimalizována tisková sestava Sklady / Tiskové sestavy / Výpis stavu zásob při tisku stavu zásob ke dni s ohledem i na rozsáhlé sklady s nadstandardním množstvím skladových položek.

Upozornění pro uživatele daňové evidence a modulu mzdy pro malé organizace

  • V Daňové evidenci u malé organizace (nemá v Nastavení účetního roku / Mzdy aktivní volbu Velká organizace) se při zaúčtování mzdy ve verzích 11.030 až 11.033 neodečítala z celkové částky generovaného závazkového dokladu pro sociální pojištění refundovaná částka náhrady mzdy. Zkontrolujte si prosím tento závazkový doklad a případně upravte jeho celkovou částku na hodnotu, která odpovídá tiskové sestavě Vyúčtování sociálního pojištění (oddíl 4 Rozdíl mezi pojistným a vyplacenými dávkami).
Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.