Vyhledávání

Aktivní saldo

18.02.2009 09:53

 

Jednodušší „čištění salda" - operativní řešení saldokontních zápisů

Účetní program Money S3 díky funkci Aktivní saldo umožňuje operativní řešení saldokontních zápisů, tj. úpravy prvotních dokladů v podvojném účetnictví tak, aby práce účetních na tzv. "čištění salda" byla efektivní a podstatně jednodušší.

V novém seznamu se uživateli v přehledné formě zobrazí aktuální saldo včetně agregačních proměnných (účet, IČ, párovací symbol) a konkrétních zaúčtování dokladů na tyto proměnné. Přímo ze seznamu lze měnit i zdrojové doklady a jejich úhrady a zaúčtování, seznam na tyto změny automaticky on-line reaguje. Uživatel si může vybrat konfiguraci seznamu nebo nastavit libovolnou vlastní, do které lze zahrnout i ostatní proměnné účetního deníku, jako jsou středisko, zakázka, činnost, datum.

 

Výhody aktivního salda v kostce

  • Aktivní saldo několikrát zrychluje standardní činnost tzv. „čištění salda" a u větších firem ušetří měsíčně 2-3 dny práce účetní.
  • Manažerům a účetním poskytuje nové analytické informace z účetního deníku i za více účetních roků současně.
  • Modul je datovou kostkou nad účetním deníkem a jednotlivé agregační úrovně jsou zobrazené v přehledném seznamu.
  • Poskytuje tiskové výstupy včetně grafů a exportu celého seznamu do Excelu v libovolných úrovních a přehledně a pohodlně zobrazí jednotlivé agregační úrovně - zvolené konfigurace podle vybraných proměnných (účet, IČ, párovací symbol, datum, středisko, zakázka a činnost).

Praktické zkušenosti s aktivním saldem

„Aktivní saldo, nový modul účeního programu Money S3, naplnil moji představu o moderním a pokrokovém účetnictví, které šetří čas i nervy svým uživatelům. Základní ekonomická operace zjišťování salda, tedy stavu závazků, pohledávek a jejich uhrazení, zabírala až příliš mnoho času i proto, že naše společnost GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o., zpracovává poměrně rozsáhlou agendu s množstvím účtů a obchodních partnerů. Celý proces vypadal dříve tak, že jsem si vytiskl sestavu Salda, která automaticky spárovala k sobě patřící položky a pořídila výsledný Stav konta dané společnosti. Už samotný tisk několika desítek stránek nebyl příjemný, pak navíc následovalo ruční přepisování, oprava nesprávně zadaných variabilních symbolů, škrtání tužkou a další zdlouhavé opravy. Poté bylo nutné vše zadat zpět do systému... a postup opakovat stále dokola až do doby, než byla sestava konečně v pořádku. Obyčejné saldo sice šetří práci, ale je velmi náročné na čas a pečlivost, každá nepozornost oddálí výsledek minimálně o jeden tisk Salda navíc."

„Aktivní saldo oproti tomu funguje on-line v reálném čase. Na monitoru počítače průběžně vidím spárované symboly a účty a procházím je jako běžný seznam. Jakmile objevím chybu, ihned ji mohu opravit v zaúčtování nebo přímo na konkrétním dokladu, včetně možnosti měnit úhrady dokladu - Money S3 automaticky tyto změny promítne do seznamu Aktivního salda. Představa, že bych i dnes měl nadále pracovat pouze se standardním modulem Salda, mi už připadá naprosto nereálná."

 

„Aktivní saldo mi navíc umožňuje získávat analytické informace z více účetních let najednou, aniž bych se musel přepínat mezi jednotlivými roky příslušné agendy (typicky například ziskovost zakázek přes více účetních roků a možnost členění podle datových intervalů - týden, měsíc, kvartál apod.). Tyto analytické informace lze získávat pro libovolnou kombinaci následujících proměnných účetního deníku: účet, IČ, párovací symbol, datum, středisko, zakázka a činnost."

„Osobně si myslím, že Aktivní saldo tak šetří čas nejen účetním, ale může být velmi dobrým nástrojem i pro manažery a obchodní ředitele. Samozřejmostí jsou tiskové výstupy a možnosti exportu do formátu Excel pro případné další zpracování uživatelem. Zmiňované funkce Aktivního salda jsou všestranně uplatnitelné, stejně jako přehled o solventnosti jednotlivých obchodních partnerů."

„Aktivní saldo by podle mě mělo být součástí ekonomického systému každé větší společnosti s náročnější účetní agendou."

Ing. Tomáš Tehlár, ředitel účetní a daňové společnosti GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

Obecné sestavy

Nedílnou součástí Aktivního salda je i modul Obecné sestavy, který umožňuje v podstatě libovolný pohled na data účetního deníku podle nejrůznějších kritérií a jejich zobrazení ve formě grafu a exportu do Excelu. Sestava je umístěná v menu Účetnictví / Tiskové sestavy a pracujete s ní pomocí standardního Průvodce.

Výstup plně využívá aparát Aktivního salda a umožňuje tisknout jakoukoliv konfiguraci, která se nastaví a uloží přímo v průvodci. Zadané konfigurace se ukládají odděleně od konfigurací seznamu Aktivního salda. Princip tvorby konfigurace je naprosto shodný se seznamem Aktivního salda, avšak sestava buduje základní databázi podle nastavené konfigurace, ze které čerpá své údaje v lokálním, dočasném souboru umístěném na konkrétním počítači uživatele. Tato databáze tedy není "aktivní" ve smyslu Aktivního salda a nepromítají se do ní další případné změny zaúčtování dokladů. Z tohoto důvodu je umožněno i prohlížení databáze v tzv. "stromečkovém" seznamu, který zobrazíte pomocí tlačítkaTabulka na poslední straně průvodce.

Jak si modul Aktivní saldo zakoupit

Přejete-li si Aktivní saldo nejprve vyzkoušet, můžete tak učinit ve Start verzi účetního programu Money S3 11.033 a vyšší, kterou nainstalujete do odlišné složky, než ve jaké máte stávající licencovanou verzi.

Modul Aktivní saldo se za cenu 2 990 Kč dá koupit formou rozšíření licence Money S3. Modul si také můžete snadno objednat on-line přímo z www.

Zakoupení Aktivního salda se vztahuje k celému kompletu včetně jeho dalších síťových či lokálních licencí. Zákazník namísto stávající licence obdrží nové SW licenční číslo, které již obsahuje modul Aktivní saldo. Rozšíření nemá vliv na cenu dalších licencí, ty zůstávají na úrovni daného kompletu, ale má vliv na výši ceny u služby Aktualizace.

Při objednávce je třeba uvést číslo licence, kterou si o modul Aktivní saldo přejete rozšířit.

 Práce s modulem Aktivní saldo. (návod)

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.