Vyhledávání

Nové verze Money S3 13.400

15.04.2013 10:09

Možnosti a nastavení

 • V seznamu Peněžních ústavů i v Homebankingu je Volksbank přejmenována na Sberbank.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • V Průvodci importem bankovních výpisů je větší okno se seznamem bankovních účtů – importovaná data se zobrazují tak, aby byl seznam čitelnější.

 • Příkazy k úhradě vygenerované prostřednictvím ABO formátu Komerční banky nyní obsahují jedinečné číslo pro každý vygenerovaný příkaz a nedochází tak k odmítnutí příkazu ze strany banky kvůli duplicitě.

Závěrky

 • K přecenění pohledávek a závazků nedojde v případě, kdy program zjistí, že je k zadanému dni k dispozici nulový kurz cizí měny.

Obchod

Ostatní

 • Při nedefinované záruční době nebo u doživotní záruky nelze nastavit číselný údaj o délce trvání. Pokud se objednávka s takto zadanou zárukou na položce přebere do faktury nebo skladového dokladu, pak se při tisku dokladu výchozí číselný údaj o záruce netiskne.

 • Tisk výrobních čísel se v dokladech vytvořených od verze 13.400 řadí podle abecedy bez ohledu na pořadí, ve kterém byly do dokladu přidány. Doklady vytvořené ve starších verzích se tisknou stále podle pořadí, v němž byly přidané.

Režie

Mzdy

 • Na formulář Vyúčtování mezd byla doplněna proměnná pro vykazování Nepeněžních příjmů.

Ostatní

 • Vznikla nová funkce, která umožní rychle prověřit, zda je obchodní partner uvedený na seznamu nespolehlivých plátců. Kontrola je umístěna na všech dokladech (faktury, pokladna, banka, závazky, pohledávky, interní doklady, objednávkové doklady, skladové doklady a příkazy k úhradě), kde ji lze spustit tlačítkem Registr DPH. V adresáři stejnou funkci nabízí volba On-line Info / Registr plátců DPH – kontrola firmy. Volbou On-line Info / Registr plátců DPH – vyhledávání je v adresáři možné zkontrolovat libovolného plátce DPH.

 • Z dávkového importu zásob z XML byl odstraněn individuální dotaz, zda se každá importovaná zásoba má skrýt či nikoliv.

 • Pro odesílání exportů tisku e-mailem byla zavedena možnost nastavit pomocí přepínače Přidat ke stávajícím příjemcům odeslání jak na e-mailovou adresu firmy použité na dokladu, tak na e-mailovou adresu zadanou v poli Komu na kartě výběru příjemců zprávy. Zároveň jsou e-maily vždy odesílány i na adresy nastavené v polích Kopie a Skrytá, a to bez ohledu na nastavení přepínače Přidat ke stávajícím příjemcům.

 • Byla vylepšena detekce výchozího e-mailového klienta i při nekorektně instalovaném rozhraní COM nebo MAPI.

 

Zpět

DE BUREAU © 2008 Všechna práva vyhrazena.